Общи Условия

Този сайт трябва да се използва само от пълнолетни лица! С посещението на този уеб сайт Вие приемате нашите Общи Условия. Ако не, моля напуснете.

Ние публикуваме статии, съвети, прогнози, коефициенти, промоции и друга информация свързана със спортни събития и спортни залагания. Нашата цел е да ви предоставим точна информация, но ние не предлагаме никаква гаранция, че информацията публикувана на нашия сайт е точна.

Вие разбирате и приемате, че използвате всички услуги и съдържание на този сайт на ваш собствен риск. Ние не предоставяме никакви гаранции.

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ТОЗИ САЙТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВАШИ ЗАГУБИ. Това включва, но не се ограничава до, парични загуби, загуба на печалба, добронамереност, данни или други нематериални загуби.

Моля залагате отговорно и само с пари, които можете да загубите!