Общи Условия

С посещението на този уеб сайт Вие приемате нашите Общи Условия. Ако не, моля, напуснете.

Този сайт трябва да се използва само от пълнолетни лица!

Вие разбирате и приемате, че използвате всички услуги и съдържание на този сайт на Ваш собствен риск.

Ние публикуваме статии, съвети, прогнози, коефициенти, промоции и друга информация свързана със спортни събития и спортни залагания. Нашата цел е да Ви предоставим точна информация, но ние не предлагаме никаква гаранция, че информацията публикувана на нашия сайт е точна, нито че нашите прогнози и предложения за залози ще се сбъднат.

В сайта Pobeditel.bg има връзки (хиперлинкове) към външни сайтове. Ние не поемаме никаква отговорност за коректността, законността и съдържанието на тези външни сайтове.

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ТОЗИ САЙТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВАШИ ЗАГУБИ. Това включва, но не се ограничава до парични загуби, загуба на печалба, добронамереност, данни или други нематериални загуби.

Хазартът може да доведе до пристрастяване и значителна загуба на пари. Моля, залагайте отговорно и само с пари, които можете да си позволите да загубите!