Помощ при хазартна зависимост

При проблеми с хазарта, можеш да се свържиш www.drugsinfo-bg.org/hazartna-zavisimost/.

На този Интернет сайт можеш да научиш повече за същността на заболяването и неговите симптоми.